Y2 Anl?ggning AB   
  Tr?dg?rdsgatan 8
  172 38 Sundbyberg
  Telefon: 08 - 734 00 60
  Fax: 08 - 734 00 61V?lkommen till Y2 Anl?ggning AB

Y2 Anl?ggning ?r ett anl?ggningsf?retag som utf?r uppdrag relaterande till markentreprenader inom s?v?l privata som offentliga sektorn. V?r verksamhet ligger i Storstockholmsomr?det.

Vi anl?gger parker, innerg?rdar komplett fr?n rivningar, l?ggning av VA-arbeten till f?rdig asfalt, kantsten, murar, betongplattor, gr?s och v?xter.

Y2 Anl?ggning skall vara det unga sp?nnande f?retaget med kunden i fokus, vilket gestaltas med lyh?rdhet, enkelhet och ansvar.

"Det givna f?retaget f?r den n?jda kunden"