Y2 Anläggning AB   
  Trädgårdsgatan 8
  172 38 Sundbyberg
  Telefon: 08 - 734 00 60
  Fax: 08 - 734 00 61
Om Y2

Vi erbjuder kunden hög kompetens och engagemang samt idérikedom och planering. Samtidigt ger vi kunden en specifik anpassning till dess behov vilket bidrar till den mest ekonomiska och fördelaktiga lösningen för kunden.

Vår spetskompetens finns inom områdena underhåll och komplicerade entreprenader.

Våra noggrant utvalda yrkesarbetare har en bred kompetens och erfarenhet. De utvecklas kontinuerligt genom komplexa entreprenader som kräver mångsidigt kunnande.

Vi är medlemmar i Byggmästarföreningen och Sveriges byggindustrier.