Y2 Anläggning AB   
  Trädgårdsgatan 8
  172 38 Sundbyberg
  Telefon: 08 - 734 00 60
  Fax: 08 - 734 00 61
Organisation

Verksamheten inom Y2 Anläggning planeras och styrs, både strategiskt och operativt, utifrån valspråket - företaget är dess personal. Detta innebär att stor vikt läggs vid den egna personalens utveckling och meritering i sin yrkesroll.

Tjänstemännen:
Rolf Melander
Robert Färjsjö