Y2 Anläggning AB   
  Trädgårdsgatan 8
  172 38 Sundbyberg
  Telefon: 08 - 734 00 60
  Fax: 08 - 734 00 61
Miljöpolicy

På Y2 Anläggning verkar vi för att förebygga uppkomst och spridning av föroreningar samt främja resurshållning och slutna kretslopp.

Dessa mål uppnås genom att:

  • vi uppfyller lagar, förordningar och myndighetskrav
  • värnar om de anställda och minimera arbets- och belastningsskador genom att använda maskiner, metoder och hjälpmedel som är resurssnåla och anpassade till vår miljö och arbetsmiljö
  • engagera och motivera våra anställda i miljöfrågor och vidareutbilda dessa
  • prioritera användandet av återvinningsbart material
  • använda miljövänliga maskiner, verktyg och miljövänligt bränsle
  • källsortera byggavfall samt effektivisera transporterna