Y2 Anläggning AB   
  Trädgårdsgatan 8
  172 38 Sundbyberg
  Telefon: 08 - 734 00 60
  Fax: 08 - 734 00 61
Kvalitetspolicy

Y2 Anläggning skapar förutsättningar för en trygg och säker färd genom projektet, avseende tid, kvalitet, ekonomi, miljö och inte minst arbetsmiljö. Kunden vet i förväg vad han kan förvänta sig av Y2 Anläggning. Effektiva arbetssätt gynnar vår konkurrenskraft och därmed kunden. Vårt sätt att arbeta skapar förutsättning för totalkvalitet.

Detta genom att:
  • tillhandahålla beställda varor och tjänster med rätt kvalitet och i rätt tid
  • vi fokuserar oss på kundens uttalade och outtalade behov i det specifika projektet
  • göra rätt från början utan onödigt spill av material och tid
  • ha kvalitetsmedvetna anställda och medarbetare samt vidareutbilda dessa
  • bygga upp ett varaktigt förtroende hos kunden